cennik PB95
5,00 zł
ON
5,10 zł

KONTAKT

KM Usługi Sp. z o.o.
ul. Cieślaka 4 lok 2
78-400 Szczecinek

Adres korespondencyjny:
ul. Cieślaka 6a
78-400 Szczecinek

NIP 673-190-25-42
REGON 367085800

tel:  +48 94 374 7993
e-mail: biuro@kmuslugi.pl

Kapitał Zakładowy: 50 000,00 PLN w całości wpłacony.
Akta spółki przechowuje Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy w Koszalinie, Rejestr Przedsiębiorców pod nr 0000674515

" style="border:0" width="100%">

KM Usługi Sp. z o.o. | ul. Cieślaka 4 lok 2, 78-400 Szczecinek

NIP 673-190-25-42 | REGON 367085800 | telefon: +48 94 374 7993 | email: biuro@kmuslugi.pl