cennik PB95
5,00 zł
ON
5,10 zł

Nasi ludzie

LIKWIDATOR
Robert Robak
tel. 94 374 7993
e-mail: biuro@kmuslugi.pl
--------------------------------------------------------------------------------

SEKRETARIAT/KSIĘGOWOŚĆ
Barbara Kopeć

tel. 94 374 7993
e-mail: kopec@kmuslugi.pl
--------------------------------------------------------------------------------

SZEF STACJI PALIW
Ewa Kowalczyk

tel. 94 713 7558
e-mail: kowalczyk@kmuslugi.pl
--------------------------------------------------------------------------------

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
Grzegorz Kuliński
tel. 94 713 7552
e-mail: oskp@kmuslugi.pl

 

 

KM Usługi Sp. z o.o. | ul. Cieślaka 4 lok 2, 78-400 Szczecinek

NIP 673-190-25-42 | REGON 367085800 | telefon: +48 94 374 7993 | email: biuro@kmuslugi.pl