cennik PB95
ON

„Sukcesywne dostawy paliw przez okres 12 miesięcy dla KM Usługi spółki z o.o. w Szczecinku” w trybie przetargu nieograniczonego, kod: ZP-1/2017.

„Sukcesywne dostawy paliw
przez okres 12 miesięcy dla KM Usługi spółki z o.o. w Szczecinku” w trybie przetargu nieograniczonego, kod: ZP-1/2017.

Załączniki:

Zamieszczono: Piątek  21.07.2017 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA Z DNIA 31.07.2017 ROK

Załączniki do pobrania:

Zamieszczono: Poniedziałek 31.07.2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA I NA ZAPYTANIA Z DNIA 03.08.2017 r. - zmiana SIWZ i zmiana zalacznika nr 5

Załączniki do pobrania:

Zamieszczono: Czwartek 03.08.2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA II NA ZAPYTANIA Z DNIA 03.08.2017 r.

Załączniki do pobrania:

Zamieszczono: Czwartek 03.08.2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMIANA IISIWZ Z DNIA 03.08.2017 r.

Załączniki do pobrania:

Zamieszczono: Czwartek 03.08.2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 21.08.2017

Załączniki do pobrania:

Zamieszczono: Poniedziałek 21.08.2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - SPROSTOWANIE,  Z DNIA 21.08.2017

Załączniki do pobrania:

Zamieszczono: Poniedziałek 21.08.2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - SPROSTOWANIE, OPUBLIKOWANE 2017-OJS160-330340-pl.pdf

Załączniki do pobrania:

Zamieszczono: Środa 23.08.2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 06.09.2017 r

Załączniki do pobrania:

Zamieszczono: Środa 06.09.2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNISZEJ OFERTY I ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY 26.09.2017 r

Załączniki do pobrania:

Zamieszczono: Wtorek 26.09.2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z DNIA 13.10.2017 r

Załączniki do pobrania:

Zamieszczono: Wtorek 13.10.2017

KM Usługi Sp. z o.o. | ul. Cieślaka 4 lok 2, 78-400 Szczecinek

NIP 673-190-25-42 | REGON 367085800 | telefon: +48 94 374 7993 | email: biuro@kmuslugi.pl